درج مطلب
قابل توجه اولیا گرامی پایه دوم
 
رضایت نامه اردوی باغ پرندگان به دانش آموزان تحویل داده شد لطفا امضا و شنبه به دفتر دبستان تحویل دهند.
دانش آموزان عزیز بطری آب همراه خود داشته باشند.
 
باتشکر
     
 
   
اطلاعیه اردو
قابل توجه اولیا گرامی پایه اول
 
رضایت نامه اردوی پارک ژوراسیک به دانش آموزان تحویل داده شد لطفا امضا و شنبه به دفتر دبستان تحویل دهند.
دانش آموزان عزیز بطری آب همراه خود داشته باشند.
 
باتشکر
 
 
     
 
   
آدرس سامانه مدبر
 اولیای گرامی:
لطفا جهت ورود به سامانه مدبر و دسترسی به اطلاعیه ها، پیام های مجتمع  و تکالیف دانش آموزان عزیزاز طریق لینک زیر اقدام فرمایید.
     
 
   
گروه های آموزشی
     
 
   
تاریخ و ساعت
شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

     
 
   
 کودک و نوجوان
     
 
   
وضعیت آب و هوا


 -  ° 

جزئیات
     
 
   
تبریک نوروز باستانی
 
     
   
گزارش تصویری مراسم چهارشنبه سوری و عید نوروز(تصاویر بیشتر دربخش گالری)
 
     
   
گزارش تصویری جشن روز جهانی کودک دبستان گویا
 
     
   
گزارش تصویری اردو باغ کتاب دبستان دوره اول(تصاویر بیشتر در بخش گالری).
 
     
   
گزارش تصویری آزمون جامع(تصاویر بیشتر در بخش گالری)
 
     
   
کارگاه مگا خلاقیت (تصاویر بیشتر در بخش گالری)
 
     
   
گزارش تصویری جلسه عمومی پایه ها(تصاویر بیشتر در بخش گالری)
 
     
   
گزارش تصویری از بازدید نیروی انتظامی از دبستان دوره اول(تصاویر بیشتر دربخش گالری)
 
     
   
گزارش تصویری از اردو موزه بانک ملی (تصاویر بیشتر در بخش گالری)
 
     
   
پذیرایی سالم
 
     
   
گزارش تصویری اردو کاربازیا(تصاویر بیشتر در بخش گالری)
 
     
   
کزارش تصویری جشن شب یلدا(تصاویر بیشتر در بخش گالری)
 
     
   
گزارش تصویری اردوی کاربازیا(تصاویر بیشتر در بخش گالری عکس)
 
     
   
گزارش تصویری جلسه عمومی پایه اول(تصاویر بیشتر در بخش گالری)
 
     
   
گزارش تصویری اردوی کاربازیا(تصاویر بیشتر در بخش گالری)
 
     
   
گزارش اردو کاربازیا(تصاویر بیشتر در بخش گالری)
 
     
   
گزارش تصویری کارگاه فرزندپروری(تصاویر بیشتر دربخش گالری)
 
     
   
گزارش تصویری از جش روز دانش آموز