شنبه 98/1/24
ریاضی 
صفحه 136 خلاق باش رنگ آمیزی متقارن شود.صفحه 138 حل شود.در صورت تمایل و تسلط صفحه 140 کتاب درسی حل شود. جدول ضرب 2تا9 حتما مرور شود.
فارسی
املا از درس 16 نوشته شود.
     
 
   
دوشنبه 98/1/26
ریاضی
صفحات 155-156-157 ریاضی را قورت بده حل شود.سوالات 18 و 21 صفحه 156 حل نشود.
جدول ضرب 2تا 9 تکرار و تمرین شود.
خوشنویسی
چهارشنبه همین هفته تاریخ 98.1.28 پلی کپی های 1تا 6 داستان بلدرچین که با خودکار تمرین شده است کامل شده تحویل گرفته می شود.لازم به ذکر است دریافت پلی کپی ها برای بررسی خط دانش آموزان می باشد خواهشمند است نهایت دقت به کار گرفته شود.
 
     
 
   
چهارشنبه 98/1/28
 
تکلیف هفتگی انجام شود.
ریاضی
جدول ضرب 2 تا 9 در منزل حتما تکرار و تمرین شود.
علوم
دروس 4 و 5 در کلاس دوره شد.دروس 4 و 5 در منزل مجددا دوره شود.
 
     
 
 
   
یکشنبه 98/1/25
فارسی
لغت های کتاب فارسی دوره شود.فردا املا گفته می شود.
 
ریاضی
صفحه 141 کتاب درسی حل شود.صفحات 153 و154 ریاضی را قورت بده با دقت حل شود.جدول ضرب 2تا 9 در خانه تکرار و تمرین شود.
     
 
   
سه شنبه 98/1/27
ریاضی
صفحات 143-144 ریاضی را قورت بده انجام شود.
علوم
درس خوراکی ها و مواد اطراف ما در کلاس دوره شد.لطفا در منزل مجددا مرور شود.