شنبه  98/1/24 
صبحگاه
تقویم روزانه،وضعیت آب و هوا، و گفتگو و همدلی.
آمادگی برای نوشتن
ترسیم خطوط طراحی برای پازی و بالا بردن دقت و توجه.
زبان آموزی
بیان داستان بر اساس تصاویر.
بازی های آموزشی
پازل،لگو و چفتوها.
مفاهیم ریاضی
مرور مطالب، جهت ها و کامل کردن.
 هنر و خلاقیت
همراه با خانم بورنگ
     
 
   
دوشنبه 98/1/26
صبحگاه
تقویم روزانه  ، وضعیت آب و هوا ،قران، شعر .
 
 آمادگی برای نوشتن
رسم خطوط.
 
مفاهیم ریاضی
جهت ها.
 
بازی های آموزشی
لگو، پازل و چفتوها.
 
ورزش
بازی در حیاط مدرسه.
     
 
   
چهارشنبه98/1/28 
صبحگاه
تقویم روزانه،وضعیت آب و هوایی،شعر و گفتگو، حضور غیاب و قران.
مفاهیم اجتماعی
عذر خواهی کردن، وقتی کار اشتباهی انجام بدهی چه می کنی؟
آمادگی برای نوشتن
تمرین خطوط
کتابخوانی
مجله رشد ، درک مطلب، پرسش و پاسخ،بالا بردن دقت و توجه و خلاقیت.
     
 
 
   
یکشنبه 98/1/25
صبحگاه
تقویم روزانه،وضعیت آب و هوا و گفتگو، قران،همدلی و مهربانی.
کتابخوانی
 مجله رشد کودک 7.
مفاهیم دینی
همراه با خانم حاتمی.
بازی های آموزشی
بدو جانمونی، دارت،چیستان و لگو.
سرود و هم آوایی
همراه با خانم اکبری
مفاهیم دینی
همراه با خانم اکبری.
کامپیوتر
همراه با خانم کوشانیا.
مفاهیم علوم
ذره بین، ساخت ذره بین قاشقی.
     
 
   
سه شنبه 98/1/27
صبحگاه
قران، تقویم روزانه، وضعیت آب و هوا،گفتگو، شعر و سرود،حضور و غیاب.
کامپیوتر
همراه با خانم کوشانیا.
آمادگی برای نوشتن
تمرین خطوط.
مهارت های زندگی
همراه با آقای محسن زاده.
مفاهیم علوم
آزمایش، مسابقه شمع ها.
زبان آموزی
درک مطلب، پرسش و پاسخ مناسب.
بازی های کلاسی
لگو